اندیشه گاه

لست غذاهای چربی زدا

لست غذاهای دور کننده چربی:

قبل از اینکه داخل غذاهایکه در از بین بردن ویا کاستن چربی کمک میکنند شویم، این مهم است که بدانیم، چربی چگونه در بدن جا گرفته و بدن ما چگونه آماده شود تا آنرا دوباره از دست بدهد. با داشتن این معلومات شما در انتخاب غذا وطریق صرف آن بسیار محتاط خواهید بود. زمانیکه شما این معلومات را بدست آوردید، شما میتوانید که تمام لست غذاهای چرب زدا را بررسی نمائید که ذیلاً ارائه شده است و تشخیص دهید که این غذا ها در زدودن چربی چرا کمک میکند؟

 

مرحله تذخیر چربی:  

بدن یک انسان نیاز به غذا دارد تا انرژی در خود جذب کند تا حجرات خودرا حفظ کند و یا فعالیت های داخلی و خارجی را انجام دهد. انرژی که در غذا وجود دارد میتواند که دارای کالری ضعیف باشد. هر اندازه که کالری یک غذا قوی میباشد به همان اندازه وجود از آن انرژی زیاد بخود جذب میکند. بدن انسان همچنان بخاطر هضم غذا نیاز به صرف انرژی دارد تا از آن انرژی بدست آورد. بناءً یک مقدار کمی انرژی موجود در بدن به مصرف میرسد تا مقدار انرژی زیاد را بدست آورد. هر قدر که هضم غذا ثقیل باشد، به همان اندازه بدن انرژی را از دست میدهد تا آنرا هضم کند.

 

غذا های مقوی بزرگ و کالری آنها:

سه نوع مقوی در غذا وجود دارند، کاروهایدریت، پروتین و چربی. در حقیقت، یک گرام پروتین دارای 4 کالری است، یک گرام کاربوهایدریت دارای 4 کالری و یک گرام چربی دارای 9 کالری میباشد. بناءً چربی دوچند کالری را نسبت به دو ماده دیگر در وجود ایجاد میکند. اما لطفاً به این نتیجه نرسید که چربی یک غذای بد است، نخیر بد نیست. اکثریت روغن های صحی جزوی اصلی فعالیت های هارمون ها است و غذاهای که دارای این چربی  ها هستند باید بخش  اصلی رژیم غذائی شما باشد.

مرحله تذخیر چربی در بدن:

 زمانیکه شما غذا مصرف میکنید، وجود شما غذا را به شکل کاربوهایدرید، پروتین و یا چربی بخود جذب میکند. وجود بعداً انرژی خودرا از طریق پروسه هضم و جذب غذا تولید مینماید. وجود یک بخش از این قوه را استفاده مینماید تا ضروریات غذائی و نیازمندی های کارآئی بدن را فراهم نماید و انرژی اضافی منحیث چربی در سلول های چربی بدن ذخیره میگردد که بعضی از این چربی ها در اطراف گرده و جگر ذخیره میگردند.

علت پیدایش گوشت های شل:

یک موضوع را باید بیاد داشته باشید وجود یک انسان در حالت معمول دارای سلول های محدود چربی است که شامل یک سلسله محدودیت میباشد که چه مقدار چربی باید ذخیره گردد. زمانیکه این حد معین تکمیل گردید و چربی به آن حد ذخیره گردید، چربی ها شروع به جا گرفتن در پوست عضلات مینمایند.

سلول های چربی معمولاً در سینه ها، کمر و شکم مرد و زن موجود میباشند. هرقدریکه چربی در این سلول ها ذخیره گردد، به همان اندازه بزرگ میشوند و همین بزرگی شکل شل و کشال را بخود میگیرد البته در اطراف سینه، کمر و ران. وقتیکه سلول های چربی به حد معین خود پر شدند، بعداً چربی ها آغاز به ذخیره شدن در پوست عضلات آرنج، و ران مینمایند و شکل شل و کشالان را در این قسمت اعضا بخود میگیرند.

غذا چگونه میتواند در از زدودن چربی بدن کمک نماید؟

وقتیکه به نحوه ذخیره شدن چربی در بدن آشنا شدید، شما سوال میکنید که غذا چگونه میتواند غذا را بزداید در حالیکه خودش دارای کالری میباشد. یک منبع احتمالی تولید چربی نسبت به کاهش چربی است. این یک واقعیت است که تمام غذاها منابع برای تولید چربی هستند، اما تعدادی از غذا های هستند که در زدودن  و کاهش چربی به شکل ذیل کمک میکند.

-         بعضی از غذا ها دارای ویتامین و منرال های خاص هستند که در انکشاف حفظ حیات بدن انسان کمک مینماید و همچنان کمک میکند تا ظرفیت زدودن چربی بدن را بالا ببرد و به حیث زدودنده مجازی چربی فعالیت نماید.

-         بعضی غذاهای دارای کالری محدود میباشند در حالیکه نیازمند هضم و جذب پیچیده هستند که باعث مصرف انرژی میگردد که این امر سبب میشود تا منحیث زدودنده مجازی کالری نقش ایفا کند.  

-         بعضی از غذا ها احساس سیری را به انسان میدهد حتی اگر یک مقدار کمی از آن مصرف شود در حالیکه دارای کالری کم هم است.

-         بعضی از وسایل پخت و پز نیز کالری را کاهش میدهد که این امر باعث میشود تا تولید چربی کم گردد.

مصرف این غذا ها به قدر نیاز، در یک مدت نشان میدهد که چربی بدن در حال کم شدن است. زمانیکه ما از زدودن چربی سخن میگوئیم، این همچنان شامل غذا های میشود که زمینه عدم تولید چربی جدید را مساعد میگرداند، چون این عمل باعث میگردد تا غیر مستقیم سریعتر چربی از بین ببرید مانند فعالیت های فزیکی تان مثل ورزش.

 

لست غذاهای که چربی را می زداید و جذب چربی را کم میکند:

اکثر مردم کوشش میکنند تا خودرا گرسنه نگهدارند تا چربی وجود شان را کاهش دهند. این یک روش نادرست بوده و تاثیرات ناگوار را بالای  هارمون های بدن یا همآنگ سازی بدن بار میآورد و یک راه معقول و صحی برای کاهش چربی بدن نیست. راه معقول و صحی زدودن چربی بدن همانا صرف غذاهای است که جذب چربی بدن را کاهش میدهد و یا غذاهای که چربی می زداید و همچنان تطبیق تمریناتیکه کالری بدن را کم میکند. مانند ورزش هوازی، یوگا یا حرکات تمام بدن، و تمرین کاهش وزن است تا از این طریق بتوانیم چربی موجود در بدن مان را استفاده نمائیم. ما یک لست جمع آوری شده غذا ها را باخود داریم که به آسانی بدسترس مصرف کننده قرار میگیرد که میتواند در زدودن چربی بدن و یا کاهش جذب آن در بدن کمک نماید.

غذاهای ترش مزه:

من این غذاها را در ردیف اول چرب زدا قرار میدهم. خوردن میوه ترش و کدام غذای دیگری دارای ویتامین سی در چای صبح، یکی از بهترین راه های تقلیل چربی بدن است. میوه ترش انرژی بدن را تهیه می بیند تا ساخت و ساز وجود شما بلند ببرد و همچنان مقدار زیاد ویتامین سی را برای وجود تان تهیه نماید که این ویتامین در زدودن چربی نقش به سزای خودرا دارد.

 

بعضی از میوه های ترش مزه عبارت اند از: نارنج، کیوی، انگور، مالته، کمکوات، کینو، و لیمو. در حالیکه میوه های چون توت فرنگی، سیب، بادنجان رومی، آلوچه، انگور، آلو بالو و توت زمینی همچنان از جمله منابع ویتامین سی هستند. نظر به استعداد مالی تان شما میتوانید که در چای صبح از این غذا استفاده کنید تا یک غذای خوب اقتصادی و صحی داشته باشید. همچنان شما میتوانید برای یک چند روز محدود از میوه های ترش مزه در چای صبح صرف نمائید و به بینید که چگونه در زدودن چربی های کمر و اطراف ناف تان کمک میکند. من شخصاً نتیجه مثبت خوردن میوه را از طرف صبح در زدودن چربی بدنم دیده ام. 

در کل، میوه جات بهترین وسیله زدودن چربی بدن محسوب میشوند، چون میوه جات طبیعی، دارای مینرال ها و ویتامین ها، دارای آب زیاد و کالری کم نسبت به غذای تصفیه شده میباشند. میوه جات در انکشاف تغییرات بدن و کاستن کلسترول بدن شهرت خاصی دارند. میوه های پاپایه، کیله، آم، لوکات، انار، و آلوبالوی کبود از جمله میوجاتی اند که میتوان از آن یک صبحانه کوچک یا سردستی آماده ساخت.

جو:

فایده خوردن حبوبات مانند جو، این است که آنها دارای مقدار زیاد فایبر یا رشته های نامحلول میباشند نسبت به کالری. این رشته های نامحلول نه تنها برای شما حس سیری را میدهد بلکه به کالری های بدن تان نیز کمک نمی کند و به همین ترتیب شما را تادیر زمانی سیر نگهمیدارد. در حقیقت، هر غذای که دارای چنین رشته ها باشد، در پروسه زدودن چربی بدن، شمارا کمک میکند. کشمش و غله جات از جمله مثال غذاهای خوب صبحانه هستند که دارای رشته های نامحلول میباشند و همچنان جو پخته شده.

سبزیجات:

بجز از چند سبزی محدود که دارای کالری میباشند، مانند کچالو، کچالوی شیرین، تمام سبزیجات دیگر دارای کالری کم میباشند و مملو از منرال ها و ویتامین ها اند که ساخت و ساز بدن را رشد میدهند. اگر شما میخواهیدکه کچالو نوش جان کنید، باید آنرا همراه پوستش پخته کنید، چون پوست آن دارای مقادیر زیاد رشته های نامحلول هستند. سبزیجات مانند گلپی، پالک، لوبیا، فاصلیه، کاهو و زردک از جمله منابع خوب منرال ها بوده و در حین زمان کالری کم دارند. سبزیجات همچنان چربی ندارند و در حین حال کاربوهایدریت کم دارند حتی در مقایسه با میوه جات. بادرنگ یک سلاد خوب است، که دارای کالری کم و آب زیاد میباشد.

بهترین شیوه پختن سبزیجات این است که باید خوب جوش داده شود و یا خوب شور داده شود یا اینکه با روغن صحی سرخ گردد مانند روغن زیتون، روغن گل آفتاب پرست، روغن لوبیا، روغن کنجد.

 

نسک:

 این غذا همچنان مشهور به غذای ماکول یا خوردنی است که نه تنها شکم پر میکند و سیر میسازد همچنان دارای کالری کم و پروتین قوی نباتی میباشد یا امینواسید. درکشورهای مانند هندوستان تهیه و صرف سوپ نسک، شوربا و تهیه برنج آب یک رواج عام است. شما میتوانید که با استفاده از آرد نسک چند نوع غذا تهیه نمائید. این ها غذاهای خوب گرفتن رژیم هستند و مشهور به کلسترول کم هستند که به صحت قلب ممد واقع میشوند.

 

مرغ:

اگر شما کسی هستید که غذای بجز از سبزیجات را صرف می کنید، باید عوض گوش سرخ از گوشت مرغ استفاده نمائید. گوشت مرغ، مانند گوشت جوجه مرغ دارای چربی کم بوده و در عین حال دارای پروتین زیادمیباشد. پروتین ها نه تنها هضم اش مشکل و پیچیده است که به انرژی زیاد نیاز داردتا هضم شود، بلکه به نیروی زیادتر نیاز است تا آنها دربدن به صفت روغن جابجاشوند. بناءً از گوشت مرغ استفاده نمائید و از خوردن پوست آن که دارای چربی زیاد است خودداری کنید. گوشت سرخ یا گوشت سفید مانند گوشت بره، گوساله و خوگ میتواند که به شکل متعادل چند مرتبه در یک هفته استفاده شد، عوض صرف آن به شکل معمولی در رژیم غذائی تان، چون اینها دارای چربی بالا هستند اما در عین حال دارای منابع منرال ها و پروتین  زیاد میباشند که میتوانند در صحتمندی وجود شما در صورتیکه به شکل متعادل از آن استفاده شود، ممد واقع گردد.

تخم:

 یک شخص میتواندکه روزانه یک الی دو دانه تخم را مکمل همراه زردی اش صرف نماید تا پروتین و منرال مورد نیاز خویش را بدست آورد و درعین حال کالری کم را نیز بخود بگیرد. تخم دارای کالری بالا نبوده و همچنان چربی زیاد غیرصحی ندارد. امکانات تهیه غذای مختلف از تخم، این غذا را یک غذای سردستی و هم یک غذای مکمل معرفی میکند. اکثریت مطالعات چنین نتیجه را بجا مانده است که صرف تخم کلسترول غیر صحی بدن تان را انکشاف نداده و فقط کلسترول مفیده وجود شمارا گسترش میدهد که برای یک بدن نیاز است، البته در صورتیکه به شکل متعادل خورده شود.

 

بادام و چهار مغز:

1.     اینها غذای خوب سردستی هستند و میتواند که گرسنگی شما را فقط با صرف کردن یک مشت از این دانه ها بر طرف سازد. این به کثرت دیده شده است که اشخاصیکه چربی صحی را صرف نمی کنند، نسبت به کسانیکه مصرف چربی صحی دارند پروزن هستند. به همین دلیل کاهش وزن توسط رژیم غذائی یک بی توجهی تلقی میشود. بیاد داشته باشید که چربی های صحی برای سازگاری فعالیت های بدن ضرورت مبرم است، زیرا اکثریت ساختار های سلول های بدن از همین چربی ها ساخته شده است.

ماهی:

ماهی یک منبع خوب پروتین و چربی است که دارای امیگا-3 و امیگا-6 و اسیدهای چرب میباشد و یک غذای خوب برای چاشت و شام تلقی میشوند. گوشت ماهی نه تنها خوشمزه است بلکه منبع خوب امیگا-3 و اسیدهای چرب است در حالیکه کالری کم دارند و چرب زیاد.

آب:

گرچه آب را نمیتوان یک غذا حساب کرد، زیرا این ماده کالری ندارد اما این قابل یاددهانی است که آب در انکشاف ساخت و ساز بدن رول دارد و به همین ترتیب در زدودن چربی کمک میکند. و البته آب زهر را بیرون می آورد و به همین ترتیب به صحتمندی وجود ممد واقع میشود. غذاهای محدودی اند که آب کافی دارند و به همین دلیل باعث کاهش چربی بدن میشوند و همچنان غذاهای آبدار احساس گرسنگی زیاد به شما میدهد که عبارت اند از تربوز، خربوزه، بادرنگ، کدو، و رواش.

منفعت خوردن این غذاها این است که این ها معدنیات وجود را تامین مینمایند و به همین ترتیب باعث مسمومیت آبی نمیگردند که از نوشیدن زیاد بوجود میآید خصوصاً در وقت کار و فعالیت.

 

نتیجه: تمام غذا ها نسبت به غذاهای تصفیه شده بهتر است (درصورت هدف کاهش چربی بدن). اگر به شما دو غذای متفاوت مانند پیزا، شیرینی باب، مکرونی و آش و دیگر شیر، تخم، گوشت مرغ جوجه، سبزیجات و میوجات پیشکش گردند، دومی را مانند زنبور صف کشیده و انتخاب نمائید. شما میتوانید که یک لست از غذاهای چربی زدا را از بالا آماده نمائید و غذای صبح و چاشت و شام خودرا و همچنان سردستی های تانرا از آن انتخاب نمائید. البته خوردن غذا را بخود مشکل نگیرید و هرچه را که خوش دارید نوش کنید و شاید هم کاملاً صحی نباشند و شما یکبار در استفاده آن حد اعتدال را اختیار نمائید و از حد نگذرید و جهت زدودن چربی بدن تان کار نمائید و ورزش کنید تا از گسترش کالری جلوگیری نمائید. 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:4  توسط عبدالتواب "نظری"  |